Personuppgiftspolicy

 

 1. Vi är måna om din personliga integritet

  The Shirt Factory International AB (The Shirt Factory) ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För The Shirt Factory är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser.

  För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

 1. The Shirt Factory International AB är personuppgiftsansvarig

  The Shirt Factory International AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

  Som personuppgiftsansvarig tar The Shirt Factory ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev, skapar ett personligt konto eller klubbmedlemskap hos The Shirt Factory.

  The Shirt Factory’s kontaktuppgifter är följande.

  The Shirt Factory International AB
  Box 23027, SE-750 23 Uppsala, Sverige
  E-post: kundtjanst@shirtfactory.se

  Organisationsnummer: 556985-9886
  Behörig företrädare: Andreas Gustafsson
  Momsregistreringsnummer: SE556985988601

 

 1. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

  Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer. Vi kan själva komma att samla in finansiell information och information om dina köpvanor hos oss. Se mer under avsnitt 4 nedan.

 

 1. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

  Behandling med stöd av ditt samtycke

  Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att The Shirt Factory International behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. 

  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta The Shirt Factory. I sådant fall kommer The Shirt Factory inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

  Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

  Dina personuppgifter används av The Shirt Factory för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig. 

  Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen

  Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att ge dig en bättre upplevelse och personliga och relevanta erbjudanden via onlineannonsering följer vi dina köpvanor när du besöker The Shirt Factorys hemsidor. För det ändamålet använder vi cookies och andra analysverktyg (t. ex. Google Analytics) för att automatiskt samla in information om ditt besök. Det inkluderar exempelvis de inställningar och val du gör när du använder The Shirt Factorys hemsidor. Läs mer om hur vi samlar in data och använder cookies här. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

  The Shirt Factory behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos The Shirt Factory, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan exempelvis handla om att leverera varor till kunden eller avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till kunden kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med kunden.

 

 1. Hur använder vi dina uppgifter?

  För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

  Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics och Hotjar, för att automatiskt samla in information om dig när du använder The Shirt Factorys hemsidor och leverera en bättre upplevelse på The Shirt Factorys hemsidor. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen på The Shirt Factorys hemsidor.

  För mer information om cookies och hur du kan påverka användningen av cookies, klicka här.

  Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies ovan. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

 

 1. Till vem överför vi dina uppgifter?

  Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för The Shirt Factorys räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt The Shirt Factorys instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

  Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

  För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis, 
 • att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,
 • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
 • att tryckerier kan få dina adressuppgifter för printning av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,
 • att olika samarbetspartners kan få dina personuppgifter för att ge dig anpassade erbjudanden i digitala kanaler samt SMS som baseras på din besöks- och köphistorik. Vi samlar t. ex.in personuppgifter tillsammans med vår partner Ve som kan komma att användas för marknadsföringsändmål, läs mer i Ve:s integritetspolicy.
 • att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
 • att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,
 • att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata The Shirt Factorys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, och
 • att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av The Shirt Factory International AB eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

  Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför The Shirt Factory International AB samt

 

 1. Säkerhet

  Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

 

 1. Rätten till dina personuppgifter
 • Rättelse, tillägg eller radering– Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och The Shirt Factory (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för The Shirt Factory att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Begränsning av behandling och dataportabilitet– Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt 2 ovan).

  Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.